Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren we jou over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Stichting Hollands Kaasmuseum Alkmaar (verder genoemd Hollands Kaasmuseum) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 april 2024.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of opmerkingen hebt over de inhoud of wanneer je klachten hebt, komen wij graag met je in contact. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan de privacyverklaring.

Toepassingsbereik

Dit privacystatement is van toepassing op de website van Hollands Kaasmuseum en jouw bezoek aan ons museum. Hollands Kaasmuseum verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Cookie ID
 • Voorkeuren
 • Beeldmateriaal
 • Betaalgegevens

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Contact

Hollands Kaasmuseum verwerkt persoonsgegevens om met je in contact te treden, bijvoorbeeld als je ons mailt of belt. We bewaren jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Ticketverkoop via de website

Via onze website kun je tickets bestellen voor het Kaasmuseum, of een donatie doen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de bestelling af te kunnen handelen en de tickets naar jou te mailen. Deze persoonsgegevens bewaren wij in verband met onze fiscale bewaarplicht tot 7 jaar na het einde van het boekjaar.

Bezoek aan het Hollands Kaasmuseum

Bij binnenkomst vragen wij je om jouw toegangsbewijs te tonen. Wanneer dit een museumjaarkaart betreft, verwerkt de museumvereniging de dag en het tijdstip van jouw bezoek. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de museumvereniging, verwijzen we je graag naar de privacyverklaring van de museumjaarkaart. Wij ontvangen deze gegevens niet, wij kunnen alleen geaggregeerde statistieken hiervan opvragen.

Houders van een Alkmaar Pas krijgen op vertoon toegang. Hollands Kaasmuseum scant de pas en verkrijgt hiervan verder geen persoonsgegevens. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Alkmaar Pas kun je hier raadplegen.

Wanneer je een bezoek brengt aan het Hollands Kaasmuseum verwerken wij live camerabeelden voor de veiligheid van onze bezoekers en eigendommen.

Persoonsgegevens van de vrijwilligers en bestuursleden

De persoonsgegevens van de vrijwilligers (NAW en e-mailadres) van het Hollands Kaasmuseum worden extern op een privécomputer opgeslagen. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig voor het maken van de roosters, het organiseren van uitjes en het houden van vergaderingen. Zodra je je afmeldt als vrijwilliger, zullen wij jouw gegevens verwijderen.

Delen met anderen

Hollands Kaasmuseum verkoopt gegevens niet aan derden. Hollands Kaasmuseum deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Of als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hollands Kaasmuseum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken op deze site met de volgende bedrijven:

 • Cookieverstrekkers (zie hiervoor het overzicht van cookies en bijbehorende doeleinden)
 • IT-dienstverleners, waaronder onze websitebouwer Raadhuis voor creatieve communicatie en de hostingpartij Cyso
 • De betaaldienstverlener voor de webshop, Ticketcounter
 • Marketingpartners, zoals Bambuu en Lieke Online
 • De leveranciers van de administratietools
 • De door ons ingeschakelde consultants en adviseurs
 • Online platforms welke wij inschakelen ter ondersteuning van onze diensten

Jouw persoonsgegevens, behoudens cookie-informatie, worden zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen, kunnen we besluiten dienstverleners buiten de EER in te zetten.

In kaart brengen websitebezoek

Hollands Kaasmuseum gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hollands Kaasmuseum gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies, die helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om advertenties, zoals Google advertenties en social media campagnes, weer te geven die aangepast zijn en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Je kunt je afmelden voor cookies door de knop van cookiebot links onderin je scherm aan te klikken en je toestemmingsvoorkeuren aan te passen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht en het recht om toestemming in te trekken. Je kunt een verzoek sturen naar info@kaasmuseum.nl.

Heb je vragen over privacy of een klacht? Dan horen wij dat graag. Hollands Kaasmuseum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Hollands Kaasmuseum neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is bijvoorbeeld beveiligd middels TLS.

Contact

Indien je vragen hebt over dit privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen door te mailen naar info@kaasmuseum.nl of een brief te sturen naar: Stichting Hollands Kaasmuseum Alkmaar, KvK 41239000, Waagplein 2 1811 JP Alkmaar.

Cookies