Privacybeleid

In dit privacystatement informeren we jou over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Stichting Hollands Kaasmuseum Alkmaar (verder genoemd Hollands Kaasmuseum) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacystatement erop neer dat we jouw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen;
  • niet zonder jouw toestemming met anderen zullen delen, tenzij een wettelijke verplichting geldt;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit privacystatement zijn beantwoord of opmerkingen hebt over de inhoud of wanneer je klachten hebt, komen wij graag met je in contact. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan dit privacystatement.

Toepassingsbereik

Dit privacystatement is van toepassing op de website van Hollands Kaasmuseum en op het gebruik van de formulieren op deze website. Hollands Kaasmuseum verwerkt persoonsgegevens die door jou aan ons zijn verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Woonadres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Hollands Kaasmuseum verwerkt persoonsgegevens alleen om met je in contact te treden nadat je een websiteformulier hebt ingevuld. Hollands Kaasmuseum analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren.

Hoelang wij gegevens bewaren

Hollands Kaasmuseum bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Persoonsgegevens van de vrijwilligers

De persoonsgegevens van de vrijwilligers van het Hollands Kaasmuseum worden extern op een privécomputer opgeslagen.

Delen met anderen

Hollands Kaasmuseum verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hollands Kaasmuseum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Hollands Kaasmuseum gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hollands Kaasmuseum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kaasmuseum.nl.

Hollands Kaasmuseum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Hollands Kaasmuseum neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contact

Indien je vragen hebt over dit privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen door te mailen naar info@kaasmuseum.nl of een brief te sturen naar: Stichting Hollands Kaasmuseum Alkmaar, Waagplein 2 1811 JP Alkmaar.