Organisatie

Stichting Hollands Kaasmuseum

Hollands Kaasmuseum is onderdeel van de Stichting Hollands Kaasmuseum. Deze stichting heeft tot doel om mensen op een inspirerende manier te informeren over de wereld van kaas. Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Samen doen we er alles aan om de bezoekers van ons museum een onvergetelijke ervaring te bezorgen!

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Hollands Kaasmuseum wordt gevormd door de volgende personen:

  • Adrie Warmenhoven – voorzitter
  • Marcel Verhage – penningmeester
  • Vacature – secretaris
  • Joop Brakenhoff – bestuurslid
  • Annemieke Schaaf – bestuurslid

Beloningsbeleid

Overeenkomstig haar statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben zij slechts recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Er zijn geen personen die in dienst zijn van de stichting.

Financiën

Jaarrekening 2023 (pdf)

Jaarrekening 2022 (pdf)

ANBI

De Stichting Hollands Kaasmuseum is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting.

Sponsors

Hollands Kaasmuseum wordt gesponsord door Friesland Campina en de gemeente Alkmaar.